Khoá học nhiếp ảnh cơ bản (Free)

Khoá học nhiếp ảnh cơ bản (Free)

Nội dung khoá học:

Bài 1: Tìm hiểu về máy ảnh

Bài 2: Tìm hiểu về ống kính

Bài 3: Khẩu Độ, Tốc Độ, ISO

Bài 4: Kỹ thuật đo sáng

Bài 5: Kỹ thuật lấy nét

Bài 6: Cân bằng trắng

Bài 7: Các chế độ chụp: A, P, Av, Tv, M

Bài 8: DOF

Bài 9: Bố cục

Bài 10: Thiết lập máy trước khi chụp

Bình luận

avatar