Khoá học Photoshop cơ bản (Free)

học photoshop cơ bản

Khoá học Photoshop cơ bản (Free)

Nội dung học photoshop cơ bản:
Bài 1: Tìm hiểu giao diện photoshop
– Thanh công cụ
– Thanh Menu
– Histogram
– Adjustments
– Layers
– History
– Camera raw
Bài 2: Chỉnh ánh sáng cho ảnh
– Exposure
– Highlight
– Shadow
– White
– Black
– Contrast
– Curve
Bài 3: Xoá vật thể trong ảnh
– Clone Stamp Tool
– Patch Tool
– Spot Healing Brush Tool
Bài 4: Chỉnh màu sắc cho ảnh
– Vibrance
– Hue/Saturation
– Color Balance
– Photo Filter
– Black & White
Bài 5: Hoàn thiện ảnh
– Crop ảnh, xoay ảnh
– Độ tương phản
– Độ sắc nét (Sharpen)
– Post Crop Vignetting
– Resize ảnh
– Thêm chữ vào ảnh

Link down file thực hành: https://drive.google.com/drive/folders/17bMA_j4qjFA0ATo26wZc8tt2tY2wPsjo?usp=sharing

 

Bình luận

avatar