Hình ảnh hậu trường lớp Nhiếp ảnh Uni khoá 02

Một vài hình ảnh hậu trường trong lớp Nhiếp ảnh khoá 02 do Bold Academy đào tạo tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

dạy nhiếp ảnh tại tphcm

Bình luận

avatar