Chân dung học viên lớp Nhiếp ảnh Uni khoá 02

Chân dung những học viên xinh đẹp trong lớp nhiếp ảnh Khoá 2 do Bold Academy đào tạo tại Khoa công nghệ May & Thời trang, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

học viện nhiếp ảnh bold academy

Bình luận

avatar