Hình ảnh hậu trường lớp Nhiếp ảnh Uni khoá 01

Hình ảnh hậu trường Khoá nhiếp ảnh 01 do Bold Academy đào tạo cho Sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Một lớp học vô cùng hiệu quả và vui vẻ. Những kiến thức nhiếp ảnh vững chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của một Fashion Designer trong tương lai.

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

dạy nhiếp ảnh

Bình luận

avatar