Chân dung học viên lớp Nhiếp ảnh Uni khoá 01

Chân dung các bạn học viên dễ thương của lớp nhiếp ảnh do Bold Studio đào tạo tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

chân dung học viên lớp nhiếp ảnh

Bình luận

avatar